Personuppgiftslagen

 

Samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PuL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder.

När du skickar in din berättelse till Glasklar samtycker du till att vi, IOGT-NTO-rörelsen, behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PuL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra.  Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas.
Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är i detta fall att främja engagemang för alkoholpolitiska aktiviteter, kampanjer och verksamhet arrangerade av IOGT-NTO, samt att kunna tillställa dig riktad information inom dessa områden via olika kontaktkanaler (exempelvis e-post och telefon). Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer.
Uppgifterna kommer endast att behandlas av IOGT-NTO-rörelsen och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL och i enlighet med det som framgår i denna text.

Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.

IOGT-NTO, org nr 802001-5569, Box 12825, 112 97 Stockholm är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. Kontaktperson Linda Fröström, förbundsjurist, 0733-72 62 48,
linda.frostrom@iogt.se

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, efter undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.
Läs vår fullständiga Integritetspolicy på www.iogt.se/integritetspolicy

Hjälp & Stöd Swisha oss