Om IOGT-NTO–rörelsen

 

Ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger. Vi tar ett helhetsansvar i alkohol- och narkotikafrågan och kan erbjuda hela behandlingskedjan för den som vill ta sig ur ett beroende. Vi stöttar anhöriga – eftersom vi vet hur svårt det kan vara att drabbas av någon annans missbruk. Dessutom kämpar vi för barns rätt till en trygg och drogfri uppväxt och bidrar med kunskap och erfarenhet till politiker och tjänstemän. 

 

Hela kedjan av stöd för den som behöver

Hos oss kan den som vill och behöver få stöd och hjälp att ta sig igenom ett eget- eller en närståendes missbruk. Från den första kontakten genom vår alkoholrådgivningslinje, till vårt behandlingshem och kamratstöd. För den som sedan behöver hjälp med en fot in i arbetsmarknaden igen driver vi sociala företag där individen är viktigare än vinsten. 

 

Internationellt arbete

IOGT-NTO-rörelsen samarbetar med lokala organisationer i fjorton länder i Östafrika, Sydostasien, Sri Lanka och på Balkan. En hög alkoholkonsumtion leder till ökad ohälsa, ekonomisk sårbarhet och social utsatthet i både rika och fattiga länder. Men när marginalerna är små och de sociala skyddsnäten är svaga drabbas människor hårdare. Alkohol skapar ekonomiska problem och är därför en viktig faktor i
fattigdomsbekämpningen.

Läs mer om vårt internationella arbete!

 

Verksamhet för barn och unga

Året runt kan barn och unga i hela landet delta i våra verksamheter. Långt ifrån alla som deltar har erfarenhet av missbruk eller beroende, vilket gör att ingen känner sig utpekad och fler får möjlighet att vara med. Många berättar i efterhand att det var avgörande för att de skulle våga komma till oss. Dessutom försöker vi hålla avgifterna så låga vi bara kan – så att alla ska kunna vara med. 

Vi granskar årligen kommunernas stöd till barn som växer upp i missbruksmiljö. Granskningen sammanfattas i en rapport som också används för påverka situationen för barn i missbruksmiljö.

 

Forskning och förebyggande arbete

Vi jobbar både i Sverige, på EU-nivå och globalt med att sprida kunskap och påverka beslutsfattare i frågor rörande alkohol och andra droger. Då kan vi också förebygga att människor hamnar i missbruk eller måste ta konsekvenserna av andras drickande.

Varje år tar vi fram en forskningsrapport tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och CERA. Årets rapport rör kopplingen mellan alkohol och cancer – en koppling som hittills varit relativt okänd bland svenskarna. 

 

Mer information om IOGT-NTO-rörelsen hittar du på www.iogtntororelsen.se

Presskontakt: Laura Luna – 073 461 83 28

 

 

Hjälp & Stöd Swisha oss