Om Glasklar

 

En inbjudan till samtal, med din berättelse i fokus

Glasklar är ett initiativ från IOGT-NTO-rörelsen som syftar till att lyfta på locket och bryta tabut – tala klarspråk om alkoholen och dess konsekvenser. För nästan alla påverkas.

Läs mer om IOGT-NTO-rörelsens viktiga arbete här!

Glasklar är en inbjudan till samtal där människors erfarenheter står i centrum. Med din, min och många andras berättelser som utgångspunkt kan vi diskutera gemensamma utmaningar och möjliga lösningar. För att ingen ska behöva fara illa av alkohol eller andra droger.

Glasklar syftar också till att inspirera till engagemang. Var och en av oss kan bidra till att minska alkoholens negativa konsekvenser och stötta och stärka de som far illa av eget eller någon annans drickande.

När du gillar Glasklar på Facebook kan du löpande följa flödet av berättelser, men också engagera dig genom att delta i dialogen i kommentarsflödet. På Instagram finns Glasklar under namnet @glasklarstories och använder hashtaggen #glasklarstories – gör det du också!

 

Dela din egen berättelse!

Oavsett om du är den som själv dricker (eller druckit) eller om du är den som påverkats av andras drickande: din berättelse kan få fler att förstå – och hjälpa oss att hjälpa!

Dela din berättelse här!
 

Hug icon created by Dan Hetteix from Noun Project (Creative Commons).

Hjälp & Stöd Swisha oss