Internationellt

Exempel på vårt arbete i Sri Lanka...

Både alkoholmissbruk och våld mot kvinnor har minskat i Sri Lanka, vilket till stor del är en effekt av vårt samarbete med lokala organisationer under lång tid.

I flera länder i Sydostasien har vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer lyckats påverka så att polisen och andra myndigheter utbildas i frågor som alkohol- och narkotikaprevention samt mäns våld mot kvinnor – något som tidigare inte fanns på kartan.

...i Kenya

På barncentret Blue Cross Kenya har vi på två år lyckats återförena 144 gatubarn, som rymt eller tvingats lämna sina familjer, med föräldrarna.  I 96 % av fallen fanns missbruksproblematik med i bilden. En av framgångsfaktorerna är att vårdnadshavarna har fått stöd med rehabilitering från missbruk.

Se en gripande film från Blue Cross Kenya här!

...och i Tanzania

Efter ett projekt i Tanzania där invånarna själva fick prata om och komma på åtgärder för att minska de negativa effekterna av det omfattande alkoholbruket i byarna, minskade våld i hemmen och trakasserier i byn med 70%.

Hushållens inkomster ökade och familjer fick råd att reparera sina hus och köpa skolböcker till barnen – vilket medförde att barnens resultat i skolan förbättrades. När männen hjälpte till på åkrarna i stället för att sitta i baren ökade skördarna och familjen fick mer mat och bättre hälsa. 

 

Var med och skapa en nyktrare och tryggare värld - ge en gåva!

Din gåva till vårt internationella arbete är guld värd. 

  • Swisha valfritt belopp till 900 51 90, skriv internationellt i meddelandefältet

När du ger en gåva till IOGT-NTO-rörelsen behandlas dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och vår integritetspolicy.

Vi har självklart 90-konto; det betyder att vårt arbete granskas av Svensk Insamlingskontroll och du kan känna dig trygg med att din gåva används till det ändamål som är sagt.

Fler sätt att bidra!

Alkohol är ett utvecklingshinder.

Det betyder att människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet begränsas. Politiskt engagemang försvagas, förutsättningarna för utbildning och hälsa krymper och sociala problem skapas.

En hög alkoholkonsumtion leder till ökad ohälsa, ekonomisk sårbarhet och social utsatthet i både rika och fattiga länder.

Men när marginalerna är små och de sociala skyddsnäten är svaga drabbas människor hårdare. Alkohol skapar ekonomiska problem och är därför en viktig faktor i
fattigdomsbekämpningen.

Några av de största folkhälsoproblemen i världen orsakas, eller förvärras, av alkohol och andra droger.

Biståndsaktörer berättar om exempel där kvinnor i mikrolånsprojekt inte ville tjäna mer för att mannen söp upp pengarna och våldet i hemmet ökade. De berättar om jämställdhetsprojekt som inte riktigt tog fart förrän öppettiderna på baren begränsades och om hur produktiviteten på teplantagen ökade när arbetarna nyktrade till.

En lägre alkoholkonsumtion löser inte alla problem med utveckling, men många problem blir lättare att lösa.

 

Här jobbar vi!

Sri Lanka, Laos, Thailand, Mongoliet, Vietnam, Burma, Kambodja, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, Serbien och Bosnien & Hercegovina.

Hjälp & Stöd Swisha oss