Integritetspolicy för IOGT-NTO-rörelsen

 

Samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att
skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PuL och skyddar
personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder.
När du ger en gåva till IOGT-NTO-rörelsen alternativt skriver upp dig eller på annat sätt deltar i någon av våra kampanjer samtycker du till att vi behandlar (t.ex. sparar och använder
oss av) personuppgifter om dig i enlighet med PuL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss eller om du till exempel vill ge en gåva anonymt.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att främja engagemang för IOGT-NTO-rörelsen och dess verksamhet, bilda opinion kring frågor om alkohol och andra droger samt bedriva insamling till IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. Ändamålet med behandlingen är att kunna kommunicera med dig via olika kanaler och omfattar även utvärderingar av våra kampanjer och deras genomslag.

Personuppgifter som samlas in

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du gör; som exempelvis namn och kontaktuppgifter, vad du gör
på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av, dina åsikter i sådana frågor etc. Vissa av uppgifterna kan därmed komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska
frågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas.

När du ger en gåva

När du ger en gåva till IOGT-NTO-rörelsen hamnar dina personuppgifter i vårt givarregister, såvida du inte har gett en anonym gåva. Vi personnummersätter vårt givarregister för att
kunna uppdatera givarnas adresser och kontaktuppgifter mot folkbokföringen, så att registret ska vara aktuellt. Uppgifter om dina gåvor (så som belopp och ändamål) sparas också i
givarregistret.
I samband med köp eller donationer sparas även uppgifter om betalsätt och betalkortsinformation, men enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortsinformation efter betalningens genomförande, om du inte väljer att göra en återkommande betalning – då sparas dina betalkortsuppgifter
hos vår betalningspartner tills du väljer att upphöra med din återkommande gåva, eller kontaktar oss för att avregistrera dig. Våra betalningspartner uppfyller säkerhetskraven PCIDSS
(Payment Card Industry Data Security Standard) som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kontoinformation, framtagen av bl.a. betalkortsbranschen. För att skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst sker transaktionen över SSL och informationen krypteras.

Vem som behandlar dina uppgifter

Uppgifterna kommer endast att behandlas av IOGT-NTO-rörelsen och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra
instruktioner, i enlighet med PuL och i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.

Personuppgiftsansvar

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, org nr 802497-7434, Box 12825, 112 97 Stockholm ä

r personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter.Kontaktperson: Linda Fröström, förbundsjurist, 0733-72 62 48, linda.frostrom@iogt.se

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Skicka en undertecknad ansökan till oss på adressen
ovan. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om
dig.

Ändringar i integritetspolicyn

IOGT-NTO-rörelsen förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Hjälp & Stöd Swisha oss